Botanical Research Group

In Botany Section, there are 6 researchers including 1 professor, 2 Assoc. Prof., 2 Assist. Prof. and 1 Dr. Laborant.

There are six research groups in Botany Section. These are Plant Systematics and Morphology, Plant Anatomy and Morphology, Plant Physiology and Biotechnology and Plant Embryology, Environmental Toxicology and Plant Molecular Biology and Genetics.

 

Plant Systematics and Morphology

In this research group; local, floristic and revision studies are made, endemic rare plants, geophytes,   and molecular systematic studies with classic studies are investigated. Botany Section was in co-operation with national and international intuitions and placed in different projects such as (GEF-II, Biorezerv Project, Cross-Border Cooperation Projects, Tubitak Projects, Research Fund Projects, EIA Reports vb.). There are courses about Dendrology and Education of Nature.

 

Plant Morphology and Anatomy

In this group, morphological, anatomical, karyological, palinological properties of meadow, rare, endemic, medicinal, plants which grow in European Turkey are investigated. In Palinology branch; aeropalynological and pollen morphology studies are observed. 

 

Plant Physiology and Biotechnology:

Plant stress because of high and low temperature and salt, heavy metals, responses for stress factors etc. are investigated. Plant cell culture studies including meristem, embryo and anther culture are made.

 

Plant Embryology

Light and TEM microscope studies including cytochemical and histochemical studies on plant embryology are studied.

 

Environmental Toxicology

Phytotoxical, cytotoxical and cytogenetical effects of dirty water, pesticides and surfactants on plant morphology, anatomy and cytology are investigated. SEM and TEM techniques are used for these studies. 

 

Plant Molecular Biology and Genetics

The plants molecular genetic studies on especially problematic genus and species and also on plant diseases are investigated.

Look at to Web sites of the faculty members for scientific publications and activities and ongoing projects


PROJECTS

Plant Systematics and Morphology

1. Edirne İlinde bir Etnobotanik Çalışma (TUBAP- 2013 / 22, Project manager: Assoc. Prof. Dr. Fatma Güneş, Assistant researcher: Prof. Dr. Çiler Kartal, 2013-2016).

 2. T.Ü. Balkan Yerleşkesi’nin Florasının Tespiti (TÜBAP: 2013/96). Project manager: Assist. Prof. Dr. Necmettin Güler, 2013-2016.

 3. Edirne İli Meralarının Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması (Thrace Agricultural Research Institute, Edirne. Project manager: Dr. Arif Semerci, Assistant researchers: Agri. Eng. Cengiz Kurt; Assoc. Prof. Dr. Mehmet Aybeke, 2010-2013. 

4. Trakya Bölgesinde Yetişen Orchidaceae Familyası Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar (Trakya University Research Fund TUBAP No:799). Project manager: Assist. Prof. Dr. Necmettin Güler Assistant researchers: Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, 2006-2010. 

 5. Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması (TUBİTAK- 110G007)Project manager: Spe. Erdal KAYA (Atatürk Horticultural Central Research Institute – Yalova). Assistant researchers: Kamil Erken, Arif Atak, Neriman Özhatay, Mehmet Koyuncu, Neşet Arslan, M. Emin Ergün, Erdinç Uysal, Serdar Erken, Fatih Gülbağ, Ayşe Fidancı, Belinda Aydin, Adnan Doğan, Cemil Hantaş, Zühtü Polat, Emine Akalin, Şükran Kültür, Necmettin Güler, 2010-2014.

6. Yıldız Dağlarında doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir gelişmesi projesi, Flora grubu-Dereköy, Karacadağ ve Rezve Deresi-(Central Finance and Contracts Unit (CFCU) T.C. Ministry of Forestry -European Comission), Project manager: Prof. Dr. Neriman Özhatay, Assistant researchers: Assist. Prof. Dr. Necmettin Güler, Dr. Hüseyin Ersoy, May 2009-November 2009.

7. II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi Bahçesi’nde Ağaç Rölövesi Çalışması ile Bitki Türlerinin Tespiti ve Yeni Bitkisel Tasarım Simülasyonlarının Oluşturulması (TÜBAP- 2008/93) Project manager: Assist. Prof. Dr. Candan ZÜLFİKAR. Asistant researcher: Assist. Prof. Dr. Necmettin GÜLER, 2008-2011.

8. EDTU Herbaryumu Fabaceae familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması (TÜBAP - 2008 / 36). Project manager: Assist. Prof. Dr. Mehmet AYBEKE, 2008-2010.

9. Kazdağları’nın Orchidaceae Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar (TÜBAP-488). Project manager:  Prof. Dr. Göksel OLGUN, Asistant researchers: Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Res. Asst. Necmettin GÜLER: 2003-2005.

10. Salep ve Orkidelerin Tahribi (TBAG-Ç.SEK/22 (103T008), Project manager:  Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Asistant researchers: Dr. Sinan İşler, Dr. Necmettin Güler, Pharm. Çağlar Orhan, Dr. Mehmet Aybeke, Bio İ. Gökhan Deniz, Assoc. Prof. Dr. Osman Üstün,  2003-2007.

11.Trakya’nın Nadir ve Endemik Bitkileri Üzerinde Karyolojik ve Morfolojik Araştırmalar (TÜBAP-213)Project manager: Assist. Prof. Dr. Nesibe BAŞAKAssistant researcher: Res. Asst. Necmettin GÜLER. 1999-2001.

Plant Physiology and Biotechnology

1. Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae)’in tohum çimlenmesi üzerine araştırmalar (TUBAP- 2014 / 91). Project manager: Assoc. Prof. Dr. Çiler Kartal, Asistant researchers: Assist. Prof. Dr. Sergun Dayan, Aslıhan Dikmen, Emine Ceyda Sözüer, Özge Biçeroğlu, 2014-2015.

2. Endemik ve Tehlike Altındaki Bellevalia edirnensis’in in vitro Çoğaltımı ve Korunması (TUBAP – 2012/192). Project manager: Assist. Prof. Dr. Sergun Dayan, Asistant researchers: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Assist. Prof. Dr. Necmettin Güler, 2012- 2015.

3. Monokültür ve polikültür tarım uygulamalarının çeltik (Oryza sativa) bitkisinin gelişimine olan etkilerinin incelenmesi (TUBAP – 2012/201). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researcher:  Vahdettin Kurt, 2012- 2013.

4. Tehlike altında olan Silene sangaria Coode Et Cullen’ nın mikroçoğaltımı (TÜBAP-2010/13). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researcher: Umut Erdoğan, 2010-2011.

 5. Ergene Koşullarında Yetiştirilen Değişik Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitleri Üzerinde Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Araştırmalar (TÜBAP- 2010/10). Project manager: Assist. Prof. Dr. Mehmet AYBEKE, Asistant researcher:  Hande DEMİRAL, 2010-2011.

6. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Anter Kültürü Yolu ile Haploid Bitki Eldesi Üzerine Araştırmalar (TUBAP-2009-93). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researcher: Sergun Dayan, 2009-2012.

8. Trakya Bölgesinde Yetişen Bazı Endemik ve Nadir Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çoğaltılması ve Korunması (TUBAP – 763). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researchers:  Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, Assist. Prof. Dr. Necmettin GÜLER, Bio. Sergun Dayan, 2006- 2009.

9. Edirne İli Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Belirlenmesi Ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması (Destekleyen birim: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne, (TAGEM/04/04/01/002). Project manager: Agr. Eng. Cengiz KURT; Asistant researchers:  Dr. Arif SEMERCİ, Dr. Mehmet AYBEKE, 2004-2007.

10.  Trakya’da Kullanılan Helianthus annuus L. (Ayçiçeği) Bitkisinin Farklı Hibritlerinin Tohumlarından Kültür Yöntemiyle Elde Edilen Hücrelerin İncelenmesi” (TÜBAP-312). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, 2000-2003.

11. Bazı Çeltik Çeşitlerinde (Oryza sativa L.) Anter Kültürü Yoluyla Kallus Üretimi ve Kallusun Sitolojik Özelliklerinin İncelenmesi. TUBAP-306. Project manager: Assoc. Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researchers:  Res. Asst. Çiler Meriç, 2000-2002. 

Plant Molecular Biology and Genetics

1. Çeltik Yanıklık Hastalığına Dayanıklılıkda Pi20 geni ile bazı bitki hormonlarının ve klorofil yoğunluk değerlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması (TÜBAP-2014/44). Project manager: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Aybeke, 2014- 2016.

2. Ekmeklik buğdayda Kahverengi Pas hastalığına Dayanıklılık sağlayan Lr9, Lr19, Lr24, Lr28 genlerinin High Resolution Melting (HRM) veya multipleks PCR Yöntemi İle Taranması (TÜBAP-2014/82)  Project manager: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Aybeke, 2014-2015.

3.Trakya Bölgesi Doğal Florasında Yetişen Anacamptis L.C.M Richard Orchis L.  ve Neotinea Reichb. Fil. (Orchidaceae) Türlerinin DNA Sejans Yöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi, ( TÜBAP-2014/26). Project manager: Assist. Prof. Dr. Necmettin GÜLER, 2014-2016.

4. Aster squamatus (Spreng.) Hieron.'un biyolojik aktivitesinin belirlenmesi (TUBAP-2013/144, Project manager: Assoc. Prof. Dr. Çiler Kartal, Asistant researcher: Saime Gülsüm Taşcıoğlu, 2013-2014.

5.Orchis laxifloral L. ve Orchis punculata Steven ex. Lindley ( Orchidaceae) Taksonlarının DNA Sekans Yöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBAP- 2012/62). Project manager: Assist. Prof. Dr. Necmettin GÜLER, 2012-2015.

6.  Jurinea consanguinea’nın antioksidan ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi (TUBAP- 2008 / 112, Project manager: Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, Asistant researcher: Hülya Öztürk, 2008-2009.

7. Trakya Bölgesinde doğal olarak yetişen Orchidaceae familyası üyelerinin çekirdek DNA içerikleri ve ploidi düzeylerinin flow sitometri ile belirlenmesi (TUBAP-805). Project manager: Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, Asistant researchers: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Assist. Prof. Dr. Necmettin Güler, Sergun Dayan, 2006-2008.

 

Plant Morphology and Anatomy

1. Trakya Bölgesinde yetişen Vicia L. (Fabaceae) taksonları üzerinde palinolojik araştırmalar (TUBAP-2015 / 26). Project manager: Prof. Dr. Çiler Kartal, Asistant researcher: İhsan Yalçın, 2015-2017.

2. Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Tarımında Kullanılan IMI Grubu Herbisitlerin Oluşturduğu Stresin Ayçiçeğinde Neden Olduğu Anatomik ve Morfolojik Değişimlerin İncelenmesi, (TÜBAP-2014/132). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researcher: Gülçin Alyürük, 2014-2016.

3. Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar, 2013. (TÜBAP 2013/63) – Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Müge Türkoğlu Koç, 2013-2014.

4. Ergene Koşullarında Yetiştirilen Değişik Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinin Kök Anatomisi (TÜBAP-2012/33). Project manager: Assist. Prof. Dr. Mehmet Aybeke, Mehmet Aybeke, Asistant researcher: Ömer F. Temur, 2012-2014.

5. Edirne’ de Yayılış Gösteren Myosotis L. (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik, Korolojik ve Anatomik Araştırmalar (TÜBAP-2012/61). Project manager: Assist. Prof. Dr. Necmettin GÜLER, Asistant researcher: Ergül Aytin, 2012-2013.

6. Trakya Bölgesi’nde Bulunan Sonchus L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar (TUBAP-2012 /02), Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Sinem Leventer, March 2012-October 2012).

7. Farklı Populasyonlarda Yetişen Muscari neglectum Türü Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik Araştırmalar (TUBAP-2011 /05). Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Gözde Korkmaz, 2011- 2012).

8. Edirne Çevresinde Yetişen Bazı Oxalis Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik araştırmalar (TUBAP-2010 /11), Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Seda Yalçın, 2009- 2011.

9. Edirne’de yetişen bazı zehirli bitkilerin yaprak ve gövdesindeki kalsiyum oksalat kristallerinin araştırılması (TUBAP-2009/76), Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Necla Aydın, 2009- 2011.

10. Asteraceae familyasının bazı taksonlarında kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi (TUBAP-624). Project manager: Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, 2004-2006.

11. Edirne Çevresinde Yetişen Bazı Verbascum Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik, Palinolojik ve Karyolojik Araştırmalar (TUBAP-306). Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Gülden Yılmaz, 2001-2004.

12. Trakya Orkideleri Üzerinde Anatomik Araştırmalar (TUBAP-396). Project manager: Prof. Dr. Göksel OLGUN, Asistant researchers: Prof. Dr. Ekrem Sezik, Mehmet Aybeke, 2001-2004.

Plant Embryology

1. Campsis radicans (L).’nin Polen ontogenezinin sitolojik ve embriyolojik yönden araştırılması (TUBAP-2011 /93), Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Sevil Tütüncü Konyar, 2011- 2012.   

2. Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae) üzerinde embriyolojik ve histokimyasal araştırmalar (TUBAP- 2009 /100) . Project manager: Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, 2009-2013.

3. Leucojum aestivum L.'da Sitolojik ve Sitoembriyolojik Çalışmalar. TUBAP- 723 Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Nuran Ekici, 2006-2007.

4. Erkek fertil ve erkek steril Helianthus annuus L. üzerinde sitolojik ve sitoembriyolojik araştırmalar (TUBAP-364). Project manager: Prof. Dr. Göksel Olgun, Asistant researcher: Çiler Meriç,  2000-2003.

5. Projenin Adı: Oryza sativa L.'nin Üreme Biyolojisi, Projeyi Destekleyen kuruluş: Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUAF-172. Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Çiler Meriç, 1997-2000.

Environmental Toxicology

1. “Triton X-100’ün Allium cepa L. Üzerinde Sitotoksik Etkileri” (TÜBAP -2012/122 ) . Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Fatmanur ÖZTÜRK, June 2012- October 2012.

2. İpsala ilçesinde çeltik tarımında kullanılan tarla toprağında, sulama suyunda ve üretilen çeltikte ağır metal içeriğinin araştırılması (TUBAP-2012/83). Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researchers: Assoc. Prof. Dr. Çiler Meriç, Assist. Prof. Dr. İpek Atılgan Helvacıoğlu (2012- 2013).

3. Ergene nehri suyunun Secale cereale L. tohumunun çimlenmesi ve kök ucu mitoz bölünmesi üzerine etkisi. Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researcher: Dilek Bekoğlu (2012-2013).

4. Attribut (Propoxycarbazone-sodium) Herbisitinin ve BioPower surfaktanının Triticum aestivum L. (Buğday Üzerindeki Toksik Etkilerinin İncelenmesi (TÜBAP-849). Project manager: Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researcher: Gülden Yılmaz, 2007-2010.  

5. Kadmiyum, kurşun ve nikelin Allium cepa L. kök hücrelerine toksik etkileri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma (genel toksisite, yapı ve ince yapı, hücre siklusu, ağır metal alınımı) (TUBAP-495). Project manager: Assoc. Prof. Dr. Feruzan Dane, Asistant researchers: Assist. Prof. Dr. Halide Akbaş, Assist. Prof. Dr. Çiler Meriç, 2002-2005.

Education projects

1. İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim ve Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu. (Trakya Kalkınma Ajansı TR21/13/KÖA/0043). Project manager: Aydın Güllü, Asistant researchers: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Ozan Akı, 2013-2014.

2. İpsala Meslek Yüksekokulundaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi TÜBAP-2009/155. Project manager: Assist. Prof. Dr. Hayati Arda, Asistant researchers: Ozan Akı, Dr. İpek A. Helvacıoğlu, 2009-2010.
Attached Images
This content was issued on 25.03.2016 and has been viewed for 455 times.