Mycology

Study Interests

 

Atmospherical and soil mycology, microfungi isolated from indoor air of hospital, school and outdoor and indoor air of the other places. Especially microfungal morphology, identification of fungi by colonial and microscopical methods. Also molecular fungal studies since 2013.

 

Team

Prof. Dr. Ahmet Asan

Assoc. Prof. Dr. Burhan Şen

Assoc. Prof. Dr. Suzan Ökten (TU Fac of Pharmacy)

Assoc. Prof.  Dr. Halide Aydoğdu (TU Arda Vocational College)

 

Phd Student List (Current)

Eda Gizem AYAN

Tugba KORUR KOLANLARLI

Goulsoum OUZEİR

Tuğçe DAĞ

 

MSC Students list-Current

Seray ULU

Esra BOZNE

Tuncer DALOĞLU

Murad MAMMADOV

Aykut PARLAK

 

 

Lessons about Mycology

 

BIY 426 general Mycology (undergraduate)

BIY 747 Mikoloji (MSc)

BIY 758 Atmosfer Mikrobiyolojisi (MSc)

BIY 806 Mikrofungusların Taksonomi ve Ekolojisi (PhD)

BIY 819 İleri Mikoloji (PhD)

 

MSc and PhD Thesis Completed by Our Group

 

               We completed 18 MSc and 7 PhD thesis in Trakya University Graduate School of Natural and Applied Sciences advised by our group. Now we have 7 MSc students ant 4 PhD students currently (June 18, 2021).

 

MSc Thesis list completed

 

1: Edirne İli Karaağaç bölgesi sebze ekim alanlarındaki atmosferik fungal flora üzerinde araştırmalar (The Studies on atmospherical fungal flora in vegetable growing fields of Karaağaç region of Edirne province

Prepared by:  Burhan ŞEN, 1998.

 

2: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin farklı bölümlerindeki iç ortam havası fungus ve bakterilerinin belirlenmesi [Monitoring indoor airborne fungi and bacteria in THA different parts of Trakya University Hospital (Edirne-Turkey)]

Prepared by: Suzan SARICA ÖKTEN, 2002.

 

3: Edirne ilindeki 5 farklı ilköğretim okulunun iç havasındaki bakterial ve fungal flora

(Bacterial and fungal flora in indoor air of 5 different primary schools of Edirne)

Prepared by: Halide KARABIYIK AYDOĞDU, 2002.

 

4: Edirne Selimiye Camii Kütüphanesi’nin iç ve dış havasındaki mikrofunguslar.

 (Edirne Selimiye Camii Kutuphanesi’nin ic ve dis havasindaki mikrofunguslar (Indoor and outdoor airborne microfungi in library of Edirne Selimiye Mosque).

Prepared by: Hanım Sinem KIZILYAPRAK, 2007.

 

5: Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi (Microscopic and Macrosopic Investigations of Some Fungal Species in Standard and Modified Media)

Prepared by: Nurcan BAHADIR, 2009.

 

6: Edirne İlindeki Huzurevinin Farklı Bölümlerindeki İç Ortam Havası Fungal Flora ve Bakteri Konsantrasyonunun Belirlenmesi [Fungal Flora and Bacteria Concentrations  Determine in Indoor Air  the Different  Stations of Welfare Home in Edirne City (Turkey)].

Prepared by: Öznur Yılmaz, 2010.

 

7: Belirli Fungus türlerinin Bazı Bakteri Türleri Üzerinde Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması (Researching of Antimicrobial Activities on Some Species of Fungi  to some species of Bacteria)

Prepared by: Öztürk Dündar, 2011.

 

8: Edirne İlindeki Kapalı Bazı Yüzme Havuzu sularında ve iç ortam havasındaki Fungal Flora ve Bakteri Konsantrasyonun Belirlenmesi (Determination of fungal flora and total amount of bacteria in pool water at indoor air of different swimming pools  in Edirne city)

Prepared by: Berşan ERTUĞRUL, 2012.

 

9: Pirinçle Taşınan Mikrofunguslar Üzerinde Araştırmalar (Research on rice-borne microfungi).

Prepared by: Dönüş KÖKVER, 2012.

 

10. Evlerde kullanılan buzdolapların iç havasından izole edilen mikrofunguslar üzerinde morfolojik ve moleküler çalışmalar (Morphological and molecular studies on microfungi isolated from indoor air of refrigerators used at homes).

Prepared by: Soner Özdil, 2013.

 

11. Bazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Mikrofungusların Tespiti (Determination of the Microfungi in Certain Cosmetic Products That Were Used).

Prepared by: Döndü Gümüşkaya, 2014.

 

12. Uludağ Üniversitesi Kampüsü Orman ve Yaban Hayatı Koruma Alanından İzole Edilen Protosteliomycetes Grubu Organizmaların Teşhis ve Tanımları (The Definication and Diagnosis of Protosteliomycetes Group Organisims that are Isolated in Forestry and Wildlife Saving Area of Uludağ University Campus).

Prepared by: Ebru Turan Sert, 2015

 

13. Elçin Tüney: Bazı mikrofungusların ITS, β-tubulin ve actin gen dizilerine göre moleküler Tanısı (Molecular diagnosis of some microfungi based to the ITS, β-tubulin and actin gene sequences).

Prepared by: Elçin Tüney, 2016.

 

14. The Effects on Standard Microorganisms Strains by Activities of Some of the

Disinfectant Used in the Pharmaceutical Industry in Classified Areas

Prepared by: Tuğba AKBAL, 2017.

 

15. Colony Morphology of Modified CYA and Malt Extract Agar Media of Some Standard Strains of Penicillium and Talaromyces Species

Prepared by: Goulsoum OUZEİR, 2019.

  

 

PhD Thesis Completed

 

1*. Kuzey Trakya dağlık yetişme ortamı bölgesinde kayın, meşe, karaçam ormanlarındaki toprak mikrofunguslarının mevsimsel değişimi (Seasonal changes of the soil microfungi in the pure stands of beech, oak and pine at the mountainous site of Northern Thrace).

Prepared by: Ömer KARA, Istanbul University, 2002.

*Prof. Dr. Ahmet ASAN was second advisor for above thesis, the first advisor was  Prof. Dr. Dogan KANTARCI (Istanbul University Faculty of Forestry).

 

2: Tekirdağ ili ev dışı ve ev içi havasındaki mikrofungusların tespiti, mevsimsel dağılımları ve klimatik faktörlerle ilişkisi [Fungal flora in indoor and outdoor air of different residental houses in Tekirdag city (Turkey), seasonal distribution and relatinship with some climatic factors]. 

Prepared by: Burhan ŞEN, 2005.

 

3. Edirne İlindeki Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İç ve Dış ortamında havayla taşınan funguslar ve bakteriler  (Airborne fungi and bacteria in the indoor and outdoor of day-care centers in Edirne City, Turkey).  

Prepared by: Halide AYDOGDU, 2006.

 

4. Edirne Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi ve Polikliniğinin  İç ve Dış Ortamında Havayla Taşınan Fungus ve Bakteriler (Airborne Fungi and Bacteria in Indoor and Outdoor Environment of Pediatry Unit of Edirne Government Hospital).

Prepared by: Suzan OKTEN, 2008.

 

5. Bir Kümes hayvanı Kesim Tesisindeki Farklı Bölümlerin İç Ortam Mikrofungus ve Tavuk Karkasındaki Mikrofungal ve Bakteriyel Konsantrasyonu (The Indoor Airborne Microfungal Flora Concentration in Different Sections of A Poultry Processing Plant, Along With The Microfungal and Bacterial Concentration Found in The Chicken Carcases).

Prepared by: Gülay FIRILDAK, 2012.

 

6. Edirne’de üç ayrı camideki halı ve havadaki mikobiota (Fungal concentration in atmosphere of three mosques and their cerpets in Edirne City, Turkey).

Prepared by: Melek Tikveşli, 2013.

 

7. Developing a Method Based on Multiplex Real-Time PCR for Rapid Detection of Some Trichophyton Species are Clinically Important.

Prepared by: Aras Fahrettin KORKMAZ, 2021.

 

 

 

 

 

Scientific Projects

 

Our group completed 14 project supported by Trakya University Commission of Scientific Research (Formerly name: Trakya University Research Fund), 2 project supported by TUBITAK and 1 project supported by European Onion.

List:  

 

1. “Edirne ili topraklarından izole edilen Aspergillus  Mich. ex Fr. ve Penicillium Link ex Fr. türleri üzerinde taksonomik ve ekolojik araştırmalar” (Taxonomical and ecological research about Aspergillus  Mich. ex Fr. ve Penicillium Link ex Fr. isolated from soils of Edirne Province). 

          Project Coordinator:  Prof. Dr. Sanver EKMEKCI

          Deputy coordinator:  Res. Assistant:  Ahmet ASAN

          Starting date: March 02, 1990

          End of date: March 02, 1992

          Supported by Trakya University Research Fund.

 

2.  “Trakya Bölgesi mısır tarlaları mikrofungus florası üzerinde araştırmalar” (Studies on microfungi flora in corn fields of Trakya Region).   

          Project Coordinator:  Assistant Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Starting date: April 25, 1995

          End of date: October 25, 1996.

          Supported by Trakya University Research Fund.

 

3. Edirne ili şehir havasındaki mikrofungusların tesbiti ve mevsimsel dağılımları (Determination microfungi in urban air of Edirne Province and seasonal distribution).

          Project Coordinator:  Assistant Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy coordinator:  Research Assistant: Burhan SEN         

          Starting date: September 22, 1999

          End of date: March 22, 2001.

          Supported by Trakya University Research Fund.

            

4. Tekirdağ İli Ev Dışı ve Ev İçi Havasındaki Mikrofungusların Tesbiti, mevsimsel Dağılımları ve Klimatik Faktörlerle İlişkisi (Fungal Flora in Indoor and Outdoor Air of Different Residental Houses of Tekirdağ Province, Their Seasonal Distribution and Relationship with Climatic Factors).

          Project Coordinator:  Assoc. Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy coordinator:  Research Assistant: Burhan SEN         

          Starting date: August 02, 2001

          End of date: August 02 2003.

          Supported by Trakya University Research Fund.

         

5. Kırklareli Hamitabad Termik Santral Civarı toprak ve havadaki fungal konsantrasyonun tesbiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojik faktörlerle ilişkisi (Airborne and soilborne microfungi in the vicinity Hamitabat Thermic Power Plant in Kirklareli City (Turkey), their seasonal distributions and relations with climatological factors).

          Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

Deputy Coordinator:  Research Assistant Burhan SEN and Research Assistant            Suzan OKTEN         

          Starting date: May 27, 2003

          End of date: May 25, 2006.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

6. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisinin İç Ortam Atmosferinde Havayla Taşınan Mikrofunguslar (Airborne microfungi in Oncology

Service of Medical School Hospital of Trakya University).

           Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

Deputy Coordinator:  Research Assistant Burhan SEN and Research Assistant            Suzan OKTEN         

          Starting date: January 01, 2007

          End of date: January 26, 2010.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

 

7. Edirne’de 3 ayrı Camideki Halı ve Havadaki Mikrofungal Flora (Fungal Concentration in atmosphere of Three Mosques and Their carpets in Edirne City, Turkey).

          Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

Deputy Coordinator:  PhD Student: Melek TIKVESLI         

          Starting date: May 20, 2009

          End of date: May 03, 2013.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

 

8. Belirli fungus türlerinin standart ve içeriği değiştirilerek ve modifiye edilmiş besiyerleri kullanılarak makroskobik ve mikroskobik yapılarının incelenmesi (Microscopic and Macrosopic Investigations of Some Fungal Species in Standard

and Modified Media).

          Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy Coordinator:  MSc Student: Nurcan BAHADIR         

          Starting date: December 2008.

          End of date: April 2010.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

       

 

9. Belirli fungus türlerinin bazı bakteri türleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması (Researching of Antimicrobial Activities on Some Species of Fungi  to some species of Bacteria).

          Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy Coordinator:  MSc Student: Ozturk DUNDAR         

          Starting date: April 2010.

          End of date: December 2011.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

 

10. Evlerde kullanılan buzdolapların iç havasından izole edilen mikrofunguslar üzerinde morfolojik ve moleküler çalışmalar (Morphometric and molecular studies on microfungi isolated from indoor air of refrigerators used at homes)

Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy Coordinator:  MSc Student: Soner OZDIL         

          Starting date: September 2012.

          End of date: September 2013.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

         

11. PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) Project:

General Coordinator: Prof. Dr. Yde De JONG

3th Work Packet Leader: Prof. Dr. Nihat AKTAC

Focal point of Turkey: Prof. Dr. Ahmet ASAN

Number of contry: 26

Number of university and/or research center: 45

Starting date: May 01 2008.

End of date: May 01 2011.

Supported by European Onion.

Link: <http://www.eu-nomen.eu/pesi/>

 

12. “Türkiye'nin Beş İlinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasında Potansiyel İnfeksiyon Riski Oluşturabilen Mikrofungal Biyoçeşitliliğin  Belirlenmesi” (Determination of indoor microfungal biodiversity of potential infectious risk in hospital newborn units in five provinces of Turkey).

         Coordinator: Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Starting date: April 2012.

          End of date: June 2015.

          Supported by TUBITAK.

 

13. Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi (Species Discrimination of Fungi by Multilocus Sequence Typing and Establisment of a MLST Database).

          Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Burhan SEN

         Deputy Coordinator: Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Starting date: April 2015.

          End of date: April 2018.

          Supported by TUBITAK.

 

14. Bazı mikrofungusların ITS, β-tubulin ve actin gen dizilerine göre moleküler Tanısı (Some microfungi stocked in pure culture in the laboratory, molecular diagnosis based on ITS, β-tubulin and actin gene sequences).  

          Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy Coordinator:  MSc Student: Elcin TUNEY         

          Starting date: May 2014.

          End of date: February 2016.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research.

 

17. Orman toprağından izole edilen Aspergillus türleri üzerinde morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar (Morphological, colonial and molecular studies of Aspergillus species isolated from forest soil).

         Project Coordinator:  Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Deputy Coordinator:  MSc Student: Eda Gizem AYAN         

          Starting date: May 2015.

          End of date: May 2016.

          Supported by Trakya University Commission of Scientific Research

 

Some International Publications

 

Simsekli Y, Gucin F, Asan A. Isolation and identification of indoor airborne fungal contaminants of food production facilities and warehouses in Bursa, Turkey. Aerobiologia. 15 (3), 225-231, 1999.

Link: http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1007623831010

 

Sen B, Asan A. Airborne fungi in vegetable growing areas of Edirne city, Turkey. Aerobiologia. 17 (1): 69-75, 2001. 

 

Ilhan S, Asan A. Soilborne fungi in wheat fields of Kırka Vicinity (Eskisehir-Turkey). Biologia. 56 (4): 363-371, 2001.

Link: http://ibot.sav.sk/Biologia/biologia564.htm#04

Link: http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2002/SK/SK02002.xml;SK2002000049

 

Asan A, Sen B, Sarica S. Airborne fungi in urban air of Edirne City (Turkey). Biologia. 57 (1): 59-68, 2002.

Link: http://ibot.sav.sk/Biologia/biologia571.htm#09

Link: http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2002/SK/SK02003.xml;SK2002000368

 

Asan A, Sesli E, Gucin F, Stojchev G. The taxonomy of Myriostoma coliforme and Phellinus ribis (Basidiomycetes): first reports from European Turkey. Botanika Chronika. 15: 45-49, 2002.

 

Sarica S, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring indoor airborne fungi and bacteria in the different areas of Trakya University Hospital (Edirne-Turkey). Indoor and Built Environment. 11 (5): 285-292, 2002.

Link:  http://ibe.sagepub.com/content/11/5/285.short

 

Asan A, Kirgiz T, Sen B, Camur-Elipek B, Guner U, Guher H. Isolation, identification and seasonal distribution of airborne and waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey). Journal of Basic Microbiology. 43 (2): 83-95, 2003.

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.200390017/abstract

 

Yazicioglu M, Asan A, Ones U, Vatansever U, Sen B, Ture M, Bostancioglu M, Pala O. Indoor airborne fungal spores and home characteristics in asthmatic children from Edirne region of Turkey. Allergologia et Immunopathologia. 32 (4): 197-203, 2004.

Link: http://www.elsevier.es/en/revistas/allergologia-et-immunopathologia-105/indoor-airborne-fungal-spores-and-home-characteristics-13064923-original-articles-2004

 

Asan A, Ilhan S, Sen B, Potoglu-Erkara I, Filik C, Cabuk A, Demirel R, Ture M, Sarica-Okten S, Tokur S. Airborne fungi and Actinomycetes concentrations in the air of Eskisehir City (Turkey). Indoor and Built Environment. 13 (1): 63-74, 2004.

Link: http://ibe.sagepub.com/content/13/1/63.abstract

 

Asan A. Aspergillus, Penicillium and related species reported from Turkey. Mycotaxon. 89 (1): 155-157, 2004.

Link: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v89-checklist.pdf

 

Demirel R, Ilhan S, Asan A, Kinaci E, Oner S. Microfungi in cultivated fields in Eskisehir  province (Turkey). Journal of Basic Microbiology. 45 (4): 279-293, 2005.

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.200410526/abstract

 

Aydogdu H, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring of Microorganisms in the Indoor Air of Primary Schools in Edirne City, Turkey. Indoor and Built Environment. 14 (5): 411-425, 2005. 

Link: http://ibe.sagepub.com/content/14/5/411.abstract

 

Kara O, Asan A. Microfungal community structure from forest soils in Northern Thrace Region, Turkey. Annals of Microbiology. 57 (2): 149-155, 2007.

Link: http://www.annmicro.unimi.it/abst/57/KARA-ASAN_57_149_abst.pdf

 

Erkara IP, Asan A, Yilmaz V, Pehlivan S, Okten SS. Airborne Alternaria  and Cladosporium  species and relationship with Meteorological conditions in Eskisehir City, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 144 (1-3): 31-41, 2008. 

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-007-9939-0

 

Aydogdu H, Asan A. Airborne Fungi in the Child Day-Care Centers in Edirne City, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 147 (1-3): 423-444, 2008.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-007-0130-4

 

Sen B, Asan A. Fungal Flora in Indoor and Outdoor Air of Different Residential Houses in Tekirdag City (Turkey): Seasonal Distribution and Relationship with Climatic Factors". Environmental Monitoring and Assessment. 151 (1-4): 209-219, 2009.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-008-0262-1

 

Aydogdu H, Asan A., Tatman Otkun M. Indoor and outdoor airborne bacteria in Child Day-Care Centers in Edirne City (Turkey), seasonal distribution and influence of meteorological factors. Environmental Monitoring and Assessment. 164 (1-4): 53-66,  2010.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-009-0874-0

 

Asan A, Okten SS, Sen B. Airborne and soilborne microfungi in the vicinity Hamitabat Thermic Power Plant in Kirklareli City (Turkey), their seasonal distributions and relations with climatological factors. Environmental Monitoring and Assessment. 164 (1-4): 221-231, 2010.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-009-0887-8

 

Celtik C, Okten S, Okutan O, Aydogdu H, Bostancioglu M, Ekuklu G, Asan A, Yazicioglu M. Investigation of indoor molds and allergic diseases in public primary schools in Edirne Region of Turkey. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 29 (1): 42-49, 2011.

Link: http://apjai.digitaljournals.org/index.php/apjai/article/viewFile/380/346

 

David L. Hawksworth, Pedro W. Crous, Scott A. Redhead, Don R. Reynolds, Robert A. Samson, Keith A. Seifert, John W. Taylor, Michael J. Wingfield, Özlem Abaci, Catherine Aime, Ahmet Asan, Feng-Yan Bai, Z. Wilhelm de Beer, Dominik Begerow, Derya Berikten, Teun Boekhout, Peter K. Buchanan, Treena Burgess, Walter Buzina, Lei Cai, Paul F. Cannon, J. Leland Crane, Ulrike Damm, Heide-Marie Daniel, Anne D. van Diepeningen, Irina Druzhinina, Paul S. Dyer, Ursula Eberhardt, Jack W. Fell, Jens C. Frisvad, David M. Geiser, József Geml, Chirlei Glienke, Tom Gräfenhan,  Johannes Z. Groenewald, Marizeth Groenewald, Johannes de Gruyter, Eveline Guého-Kellermann, Liang-Dong Guo, David S. Hibbett, Seung-Beom Hong, G. Sybren de Hoog, Jos Houbraken, Sabine M. Huhndorf, Kevin D. Hyde, Ahmed Ismail, Peter R. Johnston, Duygu G. Kadaifciler, Paul M. Kirk, Urmas Kõljalg, Cletus P. Kurtzman, Paul-Emile Lagneau, C. André Lévesque, Xingzhong Liu, Lorenzo Lombard, Wieland Meyer, Andrew Miller, David W. Minter, Mohammad Javad Najafzadeh, Lorelei Norvell, Svetlana M. Ozerskaya, Rasime Öziç, Shaun R. Pennycook, Stephen W. Peterson, Olga V. Pettersson, William Quaedvlieg, Vincent A. Robert, Constantino Ruibal, Johan Schnürer, Hans-Josef Schroers, Roger Shivas, Bernard Slippers, Henk Spierenburg, Masako Takashima, Evrim Taşkın, Marco Thines, Ulf Thrane, Alev Haliki Uztan, Marcel van Raak, János Varga, Aida Vasco, Gerard Verkley, Sandra I.R. Videira, Ronald P. de Vries, Bevan S. Weir, Neriman Yilmaz, Andrey Yurkov, Ning Zhang. The Amsterdam Declaration on Fungal Nomenclature. Ima Fungus. 2 (1): 105-112, 2011;

Link: http://www.imafungus.org/Issue/3/24.pdf

 

This work was also published in:

 

The Amsterdam Declaration on fungal nomenclature. Mycotaxon 116 (1): 491-500, 2011’da da yayınlanmıştır.

Link: http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/mtax/00934666/v116n1/s57.pdf?expires=1359032406&id=72556445&titleid=41000038&accname=Trakya+Universitesi&checksum=FF74793E23C6E9B0B492C4DDBC88780D

 

Asan A. Checklist of Fusarium Species Reported from Turkey. Mycotaxon. 116 (1): 479, 2011.

Link: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v116-checklist.pdf

 

Okten S, Asan A. Airborne fungi and bacteria in indoor and outdoor environment of the Pediatric Unit of Edirne Government Hospital. Environmental Monitoring and Assessment. 184 (3) : 1739-1751, 2012.

Link : http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-011-2075-x

 

Yoltas A, Demirel R, Sen B, Kadaifciler D, Gunyar OA, Ozdil S, Berikten D, Sakartepe E, Okten S, Aaydogdu H, Taskin E, Haliki Uztan A, Asan A, Kivanc M, Yilmaz N, Samson RA. Determination of Indoor Microfungal Biodiversity of Potential Infectious Risk in Hospital Newborn Units in Five Provinces of Turkey: Preliminary Results. Poster. CBS Spring Symposium, One Fungus : Which Gene (s) (1F = ?G) 2013. April 10 – Thursday April 11, 2013.

 

Ökten S, Şen B, Asan A, Bahadır N. Airborne microfungi in Oncology Service of Medical School Hospital of Trakya University. Indoor and Built Environment. 24 (6): 771-776, 2015. DOI: 10.1177/1420326X14533712.

(SCI-Expanded).

 

Firildak G, Asan A, Goren E. Chicken Carcasses Bacterial Concentration at Poultry Slaughtering Facilities. Asian Journal of Biological Sciences. 8 (1): 16-29, 2015.

ISSN 1996-3351 / DOI: 10.3923/ajbs.2015.16.29.

Link: http://scialert.net/qredirect.php?doi=ajbs.2015.16.29&linkid=pdf

 

de Jong Y, Kouwenberg J, Boumans L, Hussey C, Hyam R, Nicolson N, Kirk P, Paton A, Michel E, Guiry M, Boegh P, Pedersen H, Enghoff H, von Raab-Straube E, Güntsch A, Geoffroy M, Müller A, Kohlbecker A, Berendsohn W, Appeltans W, Arvanitidis C, Vanhoorne B, Declerck J, Vandepitte L, Hernandez F, Nash R, Costello M, Ouvrard D, Bezard-Falgas P, Bourgoin T, Wetzel F, Glöckler F, Korb G, Ring C, Hagedorn G, Häuser C, Aktaç N, Asan A, Ardelean A, Borges P, Dhora D, Khachatryan H, Malicky M, Ibrahimov S, Tuzikov A, De Wever A, Moncheva S, Spassov N, Chobot K, Popov A, Boršić I, Sfenthourakis S, Kõljalg U, Uotila P, Olivier G, Dauvin J, Tarkhnishvili D, Chaladze G, Tuerkay M, Legakis A, Peregovits L, Gudmundsson G, Ólafsson E, Lysaght L, Galil B, Raimondo F, Domina G, Stoch F, Minelli A, Spungis V, Budrys E, Olenin S, Turpel A, Walisch T, Krpach V, Gambin M, Ungureanu L, Karaman G, Kleukers R, Stur E, Aagaard K, Valland N, Moen T, Bogdanowicz W, Tykarski P, Węsławski J, Kędra M, M. de Frias Martins A, Abreu A, Silva R, Medvedev S, Ryss A, Šimić S, Marhold K, Stloukal E, Tome D, Ramos M, Valdés B, Pina F, Kullander S, Telenius A, Gonseth Y, Tschudin P, Sergeyeva O, Vladymyrov V, Rizun V, Raper C, Lear D, Stoev P, Penev L, Rubio A, Backeljau T, Saarenmaa H, Ulenberg S (2015). PESI - a taxonomic backbone for Europe. Biodiversity Data Journal 3: e5848. doi: 10.3897/BDJ.3.e5848. Published 28 Sept. 2015.

Link: http://bdj.pensoft.net/browse_articles

Link tam metin: http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=5848

Online Journal ISNN: 1314-2828.

 

Some National Publications

 

Soran H, Asan A. Edirne ve civarında yetiştirilen mısırlarda tohumla taşınan fungusların tesbiti üzerinde araştırmalar (Untersuchungen uber die feststellung der pilzeflora an maiskornern in der umgebung von Edirne). Bitki Koruma Bulteni. 27 (1-2): 111-117, 1987.

 

Asan A. Bazı Fusarium Link ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) türlerinin çeşitli karbohidratlar içeren besiyerlerinde meydana getirdikleri renk oluşumları üzerinde araştırmalar I. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 1886 (Studies of the colours produced bu Fusarium Link. Ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) species in various carbohydrayes cultures I. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 1886). Mikrobiyoloji Bülteni. 27 (1): 71-76,1993.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8421446&dopt=Abstract

 

Asan A, Ekmekçi S. The determination of Penicillium and Aspergillus species in Edirne soils and their seasonal distribution. Turkish Journal of Biology. 18 (4): 291-303, 1994.

 

Asan A. Preservation of some Fusarium species in the sterile soil media. Kukem Dergisi - Journal of Kukem. 17 (1): 33-38, 1994.

 

Asan A, Soran H. Taxonomic problems in Fusarium genus. Kukem Dergisi - Journal of Kukem. 18 (1): 9-18, 1995.

 

Asan A. Trakya Bölgesi mısır tarlaları mikrofungus florası –I (Microfungi Flora Occurrence in the Corn Fields of European Part of Turkey-1). Turkish Journal of Biology 21 (1): 89-101, 1997.

Link: http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=biy&rak=E2101-11

 

Asan A. Trakya Bolgesi misir tarlalari mikrofungus florasi uzerinde arastirmalar-II. (Studies on the microfungi flora occurrence in the corn fields of European Turkey-II). Kukem Dergisi – Journal of Kukem. 20 (1): 9-18, 1997.

 

Guven K, Kivanc M, Karakas N, Asan A. Eskisehir'de tuketilen kultur mantari (Agaricus bisporus (Lange) Imb.) mikroflorasinin belirlenmesi [Determination of microflora of cultivated mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imb. in Eskisehir)]. Kukem Dergisi – Journal of Kukem. 20 (1): 31-36, 1997.

 

Simsekli Y, Asan A, Gucin F. Bursa ili'nin çeşitli semtlerinin ev dışı havasında bulunan Penicillium, Aspergillus türleri ve mevsimsel dağılımları (Microbiota of Penicillium and Aspergillus species isolated from outdoor air in various districts of Bursa province and their seasonal distribution) (Turkish, with English summary). Kükem Derg. 21 (1): 13-20, 1998.

 

Asan A. Check list of Aspergillus and Penicillium species reported from Turkey. Turkish Journal of Botany. 24 (3): 151-167, 2000.

Link: http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-00-24-3/bot-24-3-1-9903-9.pdf

 

Asan A, Ekmekci S. Contribution to the colonial and morphological characteristics of some Aspergillus species isolated from soil.  J Fac Sci Ege Univ 25 (1): 121-139, 2002. 

 

Okten SS, Asan A, Tungan Y, Ture M. Airborne fungal concentrations in East patch of Edirne City (Turkey) in Autumn using two sampling methods. Trakya Univ J Sci. 6 (1): 97-106, 2005.

http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/FenBilimleri/fenbilder/index.php

http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs/

 

Ilhan S, Demirel R, Asan A, Baycu C, Kinacı E. Colonial and morphological characteristics of some microfungal species isolated from agricultural soils in Eskisehir Province (Turkey). Turkish Journal of Botany. 30 (2): 95-104, 2006.   

http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-06-30-2/bot-30-2-4-0504-3.pdf

 

Asan A. Tıpta önemli mantarların filogenetik ve sistematiği (Phylogenetics and systematics of medically important fungi) (Turkish). İnfeksiyon Derg (Turk J Inf). 21 (2, Ek Sayı-Suppl): 21-31, 2007. (20-23 Haziran 2007’de Çanakkale’de yapılan 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi’nde sunulan bu yayın, kongre tutanakları olarak İnfeksiyon Derg (Turk J Inf’de yayınlanmıştır). 

Link: http://infeksiyon.dergisi.org/pdf/pdf_INF_218.pdf

 

Okten SS, Asan A, Sabuncuoğlu Y, Yavuz E. Edirne Şehrinin Doğusunda iki Örnekleme Metodu Kullanılarak Havayla Taşınan Fungusların Sabah ve Akşam Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. (Airborne Fungal Concentrations of Morning and Evening in East Patch of Edirne City Using two Sampling Methods). Trakya Univ Fen Bil Derg-Trakya Univ J Sci. 8 (1): 15-20, 2007.

 

Mumcu HSK, Asan A. Okten S. Edirne Selimiye Camii Kütüphanesinin havasındaki Mikrofunguslar (Indoor and Outdoor Microfungi of Edirne Selimiye Mosque Library). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2 (1): 1-8, 2010. 

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/21/10

 

Bahadır N, Asan A, Şen B. Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi (Investigations Of Microscopic And Macroscopic Structure Of Some Fungal Species in Standard And Modified Media). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2 (1-2): 49-56, 2011.

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/uploads/132516694453-60.pdf.

 

Asan A. Checklist of Alternaria species reported from Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 43-57, 2015.

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/98

DOI: 10.15318/Fungus.2015214064

e-ISSN: 2147-6845

 

Fırıldak G, Asan A, Ökten S. Indoor airborne microfungin different sections of a poultry processing plant in Sakarya City, Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 24-37, 2015.

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/96

DOI: 10.15318/Fungus.2015214061

e-ISSN: 2147-6845.

 

Asan A. SCI-Expanded kapsamındaki 27 mikoloji dergisinde çıkan Türkiye adresli yayınların analizi, 1.1.1900-5.8.2015 (Analyses of publications originated from Turkey published in 27 mycology journals covered by SCI-Expanded database, 1.1.1900-5.8.2015). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2016 (Baskıda).

This content was issued on 11.04.2016 and has been viewed for 1264 times.